Siedziba Główna – Biuro Handlowe

K-Consult Sp. z o.o. ul. Architektów 67 81-528 Gdynia
  • Tel: +48 58 668 31 80
  • Fax: +48 58 668 31 82
  • E-mail: info@kconsult.pl
  • www.kconsult.pl

Oddział Administracyjny

K-Consult ul. Żeromskiego 77 01-882 Warszawa
  • Tel: +48 22 569 63 73
  • Fax: +48 22 569 63 73
  • E-mail: info@kconsult.pl
  • www.kconsult.pl

Serwis aparatów i obiektywów

Przypominamy, że autoryzowanym serwisantem aparatów cyfrowych Samsung oraz obiektywów Sigma w Polsce jest firma FOTO SERVICE z Gdyni. Aparaty i obiektywy podlegające naprawom gwarancyjnym należy wysłać kurierem DHL (podając wartość na liście przewozowym) na adres:

 

Autoryzowany Punkt Serwisowy FOTO SERVICE

ul. Fleszarowej-Muskat 3

81-589 Gdynia

 

Wszelkie zapytania dotyczące napraw, uszkodzeń i gwarancji należy kierować drogą mailową: info@foto-service.pl lub telefonicznie: +48 58 629 45 22.

Magazyn

Wszystkie  towary, dystrybuowane przez Firmę K-Consult, podlegające reklamacji należy wysyłać na nowy adres magazynu:

 

Magazyn K-Consult Sp. z o.o.

Gdańsk - Kowale Distribution Centre   

Ul. Magnacka 15, budynek B, brama 23

80-180 Kowale

 

Tel: +48 58 600 83 90

Tel: +48 539 998 281

 

 

 

Dane rejestrowe

K-Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Architektów 67, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000130789. NIP 677-20-25-888, REGON 351417946, kapitał zakładowy 1.540.800 zł, opłacony w całości.

Polityka Cookies

Używamy cookies, tylko do monitorowania wizyt na naszej stronie, nie przechowujemy żadnych danych osobowych